Bo F. Munthe

BoMunthe.se

 

Vikten av förberedelse

”Människor tror ofta att när en konflikt uppstår, så växer de i takt med konfliktens eskalerande.
Men, vad som händer, är att de sjunker till nivån av sin egen mentala förberedelse.”

– Christopher Brennan, brandchef

 

Utbildning och träning är ett av de mest effektiva sätten till att lära personalen hur arbetsplatsvåld kan förebyggas samt hur de ska hantera det när det inträffar.

 

Min mission

Min mission är att utrusta människor med psykologiska, fysiska och verbala kunskaper för att förebygga konfrontationer, avleda våld, hantera stress samt främja personlig säkerhet och trygghet.

 

PTSS-Keys

 

 

 

 

Köp tillgängliga böcker här direkt…

 
 
 
 
 

Kommande böcker…

Trygg i arbetet av Bo F. Munthe   bo munthe   konfliktsmart - bo munthe   historien_om_mtjr-bo-munthe   history_mtjr-bo-munthe

KontaktKontakta mig direkt via e-post

Kontakta mig för utförlig information om kursinnehåll.

skickar...

Kontaktinfo

Tel: 0733 437 600
Mail: info@bomunthe.se
www.bomunthe.se

 

I samarbete med Frilans Finans Sverige AB | Dag Hammarskjölds väg 13 | 752 37 Uppsala
Tel: +46(0)771151000 | Organisationsnr 556802-1199 | Innehar F-skatt