Bo F. Munthe

Bo F Munthe

Bo Munthe 1943 – 2018

Med stor sorg och saknad måste vi tyvärr meddela att Bo, den 6/8 2018, lämnat jordelivet efter en lång tids sjukdom. Älskad och saknad av många. Vila i frid!

Vikten av förberedelse

”Människor tror ofta att när en konflikt uppstår, så växer de i takt med konfliktens eskalerande.
Men, vad som händer, är att de sjunker till nivån av sin egen mentala förberedelse.”

– Christopher Brennan, brandchef

 

Utbildning och träning är ett av de mest effektiva sätten till att lära personalen hur arbetsplatsvåld kan förebyggas samt hur de ska hantera det när det inträffar.

Min mission

Min mission är att utrusta människor med psykologiska, fysiska och verbala kunskaper för att förebygga konfrontationer, avleda våld, hantera stress samt främja personlig säkerhet och trygghet.

Köp tillgängliga böcker här direkt…

The book about how Bujinkan and Ninjutsu entered Europe 40 years ago is published.

It is the true story how I and Ishizuka sensei met for the first time 1975, and 40 years later 2015.

Läs mer…